پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 8 بهمن 1401
واحد شهرسازی و ساختمان

آقای سید علی مسیبی جاوید = مسئول درآمد و نوسازی - حراست

آقای رضا ملتی = مسئول شهرسازی

آقای مصطفی برزگر = کارشناس نقشه برداری – شهرسازی-  معماری و مامور بازدید

آقای آریا قهرمانی = کارشناس ساختمان و بازدید

آقای مهران نعمتی= کارشناس ساختمان و بازدید و مسئول املاک


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0