پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400

آقای جواد حسینقلی پور

ریاست شورا

 

خانم زهرا سلیمی اخگر

نایب رئیس

خانم لیلا اکبری بهروز

خزانه دار
              

آقای علی اکبر طالع رادی

منشی اول
 

آقای مرتضی صبوری نیکو

منشی دوم
 


 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0