پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Thursday, August 18, 2022
جلسات شورا

روزهای برگزاری جلسات شورای شهر:

یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16 عصر در محل دفتر شورای اسلامی شهر


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0